Aktywnie czy pasywnie?

W ostatnim wpisie pokazałem, że realne stopy zwrotu z inwestycji na rynkach kapitałowych wynoszą średnio ok. 5% rocznie (nominalnie około 8%). Główny indeks giełdowy w Polsce WIG niemal idealnie wpasowuje się w tą średnią osiągając w ponad 20-letniej perspektywie nominalnie 7,8% rocznie. Jednocześnie ryzyko takich inwestycji jest –delikatnie mówiąc – spore. Czytaj dalej Aktywnie czy pasywnie?