Ile warte są akcje? Część 4 – przepływy pieniężne.

Rachunek przepływów pieniężnych jest trzecim – poza bilansem i rachunkiem zysków i strat – elementem sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Pokazuje on zmiany jakie zaszły w różnych elementach pasywów i aktywów spowodowane przez rzeczywisty przepływ środków finansowych, pozwala on ocenić zdolność przedsiębiorstwa do generowania gotówki. Możemy na tej podstawie skonstruować jeszcze jeden wskaźnik mierzący oczekiwania inwestorów co do przyszłości. Czytaj dalej Ile warte są akcje? Część 4 – przepływy pieniężne.

Ile warte są akcje? Część 2: wartość księgowa.

W jednym z ostatnich wpisów pokazałem, że cenę akcji można rozbić na dwa elementy: pierwszy z nich to bieżąca sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa, natomiast drugi powiązany jest z oczekiwaniami inwestorów co do przyszłości (mnożnik). W pierwszej kolejności zajmowałem się podejściem opartym na zyskach i mnożniku C/Z. Oczywiście nie jest to jedyna możliwość, dziś zajmiemy się drugim bardzo popularnym wskaźnikiem opartym na wartości księgowej. Czytaj dalej Ile warte są akcje? Część 2: wartość księgowa.

Ile warte są akcje?

Kupując akcje stajemy się właścicielem danego przedsiębiorstwa – najczęściej jednym z wielu właścicieli z udziałem we własności proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Uzyskujemy w związku z tym konkretne prawa, np. prawo do decydowania o losach spółki poprzez prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, prawo do majątku spółki czy też prawo do dywidendy (części zysku spółki wypłacanej akcjonariuszom). Akcjami spółki handluje się na giełdzie, gdzie powyższe prawa są wyceniane na zasadzie relacji popytu i podaży. Czytaj dalej Ile warte są akcje?