Ile warte są akcje? Część 4 – przepływy pieniężne.

Rachunek przepływów pieniężnych jest trzecim – poza bilansem i rachunkiem zysków i strat – elementem sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Pokazuje on zmiany jakie zaszły w różnych elementach pasywów i aktywów spowodowane przez rzeczywisty przepływ środków finansowych, pozwala on ocenić zdolność przedsiębiorstwa do generowania gotówki. Możemy na tej podstawie skonstruować jeszcze jeden wskaźnik mierzący oczekiwania inwestorów co do przyszłości. Czytaj dalej Ile warte są akcje? Część 4 – przepływy pieniężne.

Ile warte są akcje? Część 2: wartość księgowa.

W jednym z ostatnich wpisów pokazałem, że cenę akcji można rozbić na dwa elementy: pierwszy z nich to bieżąca sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa, natomiast drugi powiązany jest z oczekiwaniami inwestorów co do przyszłości (mnożnik). W pierwszej kolejności zajmowałem się podejściem opartym na zyskach i mnożniku C/Z. Oczywiście nie jest to jedyna możliwość, dziś zajmiemy się drugim bardzo popularnym wskaźnikiem opartym na wartości księgowej. Czytaj dalej Ile warte są akcje? Część 2: wartość księgowa.

Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Jedną z form inwestowania na rynku kapitałowym jest fundusz inwestycyjny. Środki zebrane od uczestników funduszu lokowane są w akcje giełdowych spółek i/lub (w zależności od typu funduszu) w inne instrumenty: obligacje (skarbowe/korporacyjne), instrumenty rynku pieniężnego itp. Fundusze są tworzone przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), które jak każdy komercyjny biznes pobierają za swoje usługi opłaty. Czy inwestowanie w akcje za pośrednictwem TFI ma sens? Czytaj dalej Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Aktywnie czy pasywnie?

W ostatnim wpisie pokazałem, że realne stopy zwrotu z inwestycji na rynkach kapitałowych wynoszą średnio ok. 5% rocznie (nominalnie około 8%). Główny indeks giełdowy w Polsce WIG niemal idealnie wpasowuje się w tą średnią osiągając w ponad 20-letniej perspektywie nominalnie 7,8% rocznie. Jednocześnie ryzyko takich inwestycji jest –delikatnie mówiąc – spore. Czytaj dalej Aktywnie czy pasywnie?

Ile da się wycisnąć z kapitału?

  • W poprzednim wpisie wyjaśniłem jak działa procent składany i jaki wpływ na końcowy wynik inwestycji mają tutaj dwa zasadnicze elementy: długość trwania inwestycji i roczna stopa zwrotu. Pierwszy z nich jest w zasadzie zależny bezpośrednio od Ciebie (oczywiście wpływ ma tutaj Twoja sytuacja życiowa), główną niewiadomą jest to jaki zwrot z kapitału uda Ci się osiągnąć. Ten wpis poświęcę właśnie temu zagadnieniu.

Czytaj dalej Ile da się wycisnąć z kapitału?

Efekt kuli śniegowej

 

Warren Buffett – osoba dobrze znana nawet początkującym inwestorom – od dłuższego już czasu zajmuje miejsce na podium w klasyfikacji najbogatszych osób na Ziemi. Większość osób na tej liście znajduje się tam dlatego, że skoncentrowali się na jednym, dość wąsko wyspecjalizowanym biznesie który okazał się być tzw. złotym strzałem Czytaj dalej Efekt kuli śniegowej