Bliższa ciału koszula

W jednym z poprzednich wpisów pokazałem, że inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne często wiąże się  z dużymi kosztami, które w długim terminie pochłaniają sporą część stopy zwrotu osiągniętą przez indeks giełdowy. Z drugiej strony takie inwestowanie ma swoje zalety – choćby niski poziom minimalnej wpłaty (często rzędu kilkuset złotych). Jest to ważne na przykład z punktu widzenia osoby, która nie dysponuje dużymi środkami a zamierza systematycznie oszczędzać niewielkie kwoty (co przy akcjach może być mało optymalne ze względu na prowizje). Czy istnieje zatem jakiś sposób wyboru – w ramach danej grupy funduszy o zbliżonej polityce inwestycyjnej i benchmarku-  pozwalający poprawić nasze szanse na osiągnięcie ponadprzeciętnych wyników? Czytaj dalej Bliższa ciału koszula

Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Jedną z form inwestowania na rynku kapitałowym jest fundusz inwestycyjny. Środki zebrane od uczestników funduszu lokowane są w akcje giełdowych spółek i/lub (w zależności od typu funduszu) w inne instrumenty: obligacje (skarbowe/korporacyjne), instrumenty rynku pieniężnego itp. Fundusze są tworzone przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), które jak każdy komercyjny biznes pobierają za swoje usługi opłaty. Czy inwestowanie w akcje za pośrednictwem TFI ma sens? Czytaj dalej Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne?