Ile warte są akcje? Część 2: wartość księgowa.

W jednym z ostatnich wpisów pokazałem, że cenę akcji można rozbić na dwa elementy: pierwszy z nich to bieżąca sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa, natomiast drugi powiązany jest z oczekiwaniami inwestorów co do przyszłości (mnożnik). W pierwszej kolejności zajmowałem się podejściem opartym na zyskach i mnożniku C/Z. Oczywiście nie jest to jedyna możliwość, dziś zajmiemy się drugim bardzo popularnym wskaźnikiem opartym na wartości księgowej. Czytaj dalej Ile warte są akcje? Część 2: wartość księgowa.

Bliższa ciału koszula

W jednym z poprzednich wpisów pokazałem, że inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne często wiąże się  z dużymi kosztami, które w długim terminie pochłaniają sporą część stopy zwrotu osiągniętą przez indeks giełdowy. Z drugiej strony takie inwestowanie ma swoje zalety – choćby niski poziom minimalnej wpłaty (często rzędu kilkuset złotych). Jest to ważne na przykład z punktu widzenia osoby, która nie dysponuje dużymi środkami a zamierza systematycznie oszczędzać niewielkie kwoty (co przy akcjach może być mało optymalne ze względu na prowizje). Czy istnieje zatem jakiś sposób wyboru – w ramach danej grupy funduszy o zbliżonej polityce inwestycyjnej i benchmarku-  pozwalający poprawić nasze szanse na osiągnięcie ponadprzeciętnych wyników? Czytaj dalej Bliższa ciału koszula

Ile warte są akcje?

Kupując akcje stajemy się właścicielem danego przedsiębiorstwa – najczęściej jednym z wielu właścicieli z udziałem we własności proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Uzyskujemy w związku z tym konkretne prawa, np. prawo do decydowania o losach spółki poprzez prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, prawo do majątku spółki czy też prawo do dywidendy (części zysku spółki wypłacanej akcjonariuszom). Akcjami spółki handluje się na giełdzie, gdzie powyższe prawa są wyceniane na zasadzie relacji popytu i podaży. Czytaj dalej Ile warte są akcje?

Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Jedną z form inwestowania na rynku kapitałowym jest fundusz inwestycyjny. Środki zebrane od uczestników funduszu lokowane są w akcje giełdowych spółek i/lub (w zależności od typu funduszu) w inne instrumenty: obligacje (skarbowe/korporacyjne), instrumenty rynku pieniężnego itp. Fundusze są tworzone przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), które jak każdy komercyjny biznes pobierają za swoje usługi opłaty. Czy inwestowanie w akcje za pośrednictwem TFI ma sens? Czytaj dalej Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne?