Spadające noże i pułapki wartości

Wiemy już, że inwestowanie w wartość działa, wiemy również dlaczego. Wiemy także, że choć sama idea jest dość prosta (tzn. wybór do portfela względnie najtańszych spółek z giełdy), to realizacja tej strategii może być dość trudna – głównie z psychologicznego/behawioralnego punktu widzenia. W takim portfelu zazwyczaj znajdują się bowiem spółki znajdujące się w trudnej sytuacji/ze słabymi perspektywami, bądź też po prostu spółki „nudne”, cieszące się słabym zainteresowaniem inwestorów. Ciężko „chwalić się” takimi spółkami w pracy lub rozmawiać o nich wśród znajomych na grillu.  Czytaj dalej Spadające noże i pułapki wartości

Inwestowanie w wartość

Dzisiejszy wpis dotyczy jednego z najbardziej znanych sposobów aktywnego doboru spółek do portfela inwestycyjnego, a mianowicie inwestowania w wartość (value investing). Ogólna idea jest tutaj prosta i dość intuicyjna (choć jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach) – polega na tym, aby inwestować w spółki względnie tanie z zachowaniem odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa. Inaczej mówiąc: inwestujemy tak, aby nie przepłacać.  Czytaj dalej Inwestowanie w wartość

Ile warte są akcje? Część 4 – przepływy pieniężne.

Rachunek przepływów pieniężnych jest trzecim – poza bilansem i rachunkiem zysków i strat – elementem sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. Pokazuje on zmiany jakie zaszły w różnych elementach pasywów i aktywów spowodowane przez rzeczywisty przepływ środków finansowych, pozwala on ocenić zdolność przedsiębiorstwa do generowania gotówki. Możemy na tej podstawie skonstruować jeszcze jeden wskaźnik mierzący oczekiwania inwestorów co do przyszłości. Czytaj dalej Ile warte są akcje? Część 4 – przepływy pieniężne.

Ile warte są akcje? Część 2: wartość księgowa.

W jednym z ostatnich wpisów pokazałem, że cenę akcji można rozbić na dwa elementy: pierwszy z nich to bieżąca sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa, natomiast drugi powiązany jest z oczekiwaniami inwestorów co do przyszłości (mnożnik). W pierwszej kolejności zajmowałem się podejściem opartym na zyskach i mnożniku C/Z. Oczywiście nie jest to jedyna możliwość, dziś zajmiemy się drugim bardzo popularnym wskaźnikiem opartym na wartości księgowej. Czytaj dalej Ile warte są akcje? Część 2: wartość księgowa.

Bliższa ciału koszula

W jednym z poprzednich wpisów pokazałem, że inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne często wiąże się  z dużymi kosztami, które w długim terminie pochłaniają sporą część stopy zwrotu osiągniętą przez indeks giełdowy. Z drugiej strony takie inwestowanie ma swoje zalety – choćby niski poziom minimalnej wpłaty (często rzędu kilkuset złotych). Jest to ważne na przykład z punktu widzenia osoby, która nie dysponuje dużymi środkami a zamierza systematycznie oszczędzać niewielkie kwoty (co przy akcjach może być mało optymalne ze względu na prowizje). Czy istnieje zatem jakiś sposób wyboru – w ramach danej grupy funduszy o zbliżonej polityce inwestycyjnej i benchmarku-  pozwalający poprawić nasze szanse na osiągnięcie ponadprzeciętnych wyników? Czytaj dalej Bliższa ciału koszula

Ile warte są akcje?

Kupując akcje stajemy się właścicielem danego przedsiębiorstwa – najczęściej jednym z wielu właścicieli z udziałem we własności proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji. Uzyskujemy w związku z tym konkretne prawa, np. prawo do decydowania o losach spółki poprzez prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, prawo do majątku spółki czy też prawo do dywidendy (części zysku spółki wypłacanej akcjonariuszom). Akcjami spółki handluje się na giełdzie, gdzie powyższe prawa są wyceniane na zasadzie relacji popytu i podaży. Czytaj dalej Ile warte są akcje?

Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Jedną z form inwestowania na rynku kapitałowym jest fundusz inwestycyjny. Środki zebrane od uczestników funduszu lokowane są w akcje giełdowych spółek i/lub (w zależności od typu funduszu) w inne instrumenty: obligacje (skarbowe/korporacyjne), instrumenty rynku pieniężnego itp. Fundusze są tworzone przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), które jak każdy komercyjny biznes pobierają za swoje usługi opłaty. Czy inwestowanie w akcje za pośrednictwem TFI ma sens? Czytaj dalej Czy warto inwestować w fundusze inwestycyjne?

Aktywnie czy pasywnie?

W ostatnim wpisie pokazałem, że realne stopy zwrotu z inwestycji na rynkach kapitałowych wynoszą średnio ok. 5% rocznie (nominalnie około 8%). Główny indeks giełdowy w Polsce WIG niemal idealnie wpasowuje się w tą średnią osiągając w ponad 20-letniej perspektywie nominalnie 7,8% rocznie. Jednocześnie ryzyko takich inwestycji jest –delikatnie mówiąc – spore. Czytaj dalej Aktywnie czy pasywnie?

Ile da się wycisnąć z kapitału?

  • W poprzednim wpisie wyjaśniłem jak działa procent składany i jaki wpływ na końcowy wynik inwestycji mają tutaj dwa zasadnicze elementy: długość trwania inwestycji i roczna stopa zwrotu. Pierwszy z nich jest w zasadzie zależny bezpośrednio od Ciebie (oczywiście wpływ ma tutaj Twoja sytuacja życiowa), główną niewiadomą jest to jaki zwrot z kapitału uda Ci się osiągnąć. Ten wpis poświęcę właśnie temu zagadnieniu.

Czytaj dalej Ile da się wycisnąć z kapitału?

Efekt kuli śniegowej

 

Warren Buffett – osoba dobrze znana nawet początkującym inwestorom – od dłuższego już czasu zajmuje miejsce na podium w klasyfikacji najbogatszych osób na Ziemi. Większość osób na tej liście znajduje się tam dlatego, że skoncentrowali się na jednym, dość wąsko wyspecjalizowanym biznesie który okazał się być tzw. złotym strzałem Czytaj dalej Efekt kuli śniegowej